donderdag 28 november 2013

'Make sure the fortune that you seek is the fortune that you need'

Frankwatching-oprichter Frank Janssen
met presentatrice Chantal van Riel
Begin deze maand was ik voor de eerste keer in zalencomplex 'Cluetinckborg' voor de Wikimedia Conferentie. Toen wist ik nog niet dat ik daar snel zou terugkeren voor het Jobs Event van Frankwatching, een zeer succesvol platform dat zich richt op kennisdeling op het gebied van online marketing en communicatie.
Personal branding en (online) solliciteren 3.0 luidde het thema van deze bijeenkomst en ondanks het Engelstalige jargon leek me dat als verse baanloze wel iets. Sinds mijn ontslag per 1 augustus bij de ingeslapen Muziekbibliotheek van de Omroep herstel ik langzamerhand van de dreun die me dat gaf. Ik houd mezelf voor dat de wereld aan mijn voeten ligt en ik voel - na 28 arbeidzame jaren - nadrukkelijk de kans (maar ook de verantwoordelijk) mijn leven opnieuw vorm te geven.
Dat vereist het stellen van nieuwe doelen en het focussen daarop, aldus de sprekers gisteren. Dat gaat mij van nature moeizaam af. Ik zie mezelf als behoorlijk veelzijdig en ik ben voor veel zaken enthousiast te krijgen. Het zal (daarom) tijd kosten voordat ik in staat ben vol te kiezen voor een specifiek doel aan de horizon (if ever).
HR-marketeer Daphne van Lit
HR-marketeer Daphne van Lit "SWOT!
Er kwamen gisteren vooral recruiters aan het woord. Ze gaven veel praktische en taktische tips om hen en de bedrijven waarvoor ze werken te verleiden. Ook gaven ze aan inmiddels vacaturesites als Monsterboard en de Nationale Vacaturebank te mijden. Ze ervaren het als veel efficiënter zoekmachine Google en social media-sites als LinkedIn en Twitter te gebruiken. Allemaal nuttige informatie, maar voor mij pas echt relevant vanaf het moment dat ik mijn pad zal hebben bepaald. De sessies van HR-marketeer Daphne van Lit en 'richtinggever' Judith Webber waren in dat opzicht zeer waardevol voor me.
http://www.puurondernemen.nl/
Judith Webber
'Kies en ze kiezen jou'

Daphne gaf de SWOT-methode als middel om jezelf te leren kennen, de eerste stap om te bepalen wat je wilt en waarin je meerwaarde ligt. Liefst met behulp van mensen die jou kennen stel je vast wat je sterke punten (Strengths) en je zwakke punten (Weaknesses) zijn, waar je kansen (Opportunities) liggen en welke bedreigingen (Threats) er eventueel zijn.
Judith demonstreerde op welke drie kernvragen je een antwoord dient te vinden op zoek naar een droombaan: Waarom? (waarom wil ik dit werk doen), Wie? (welke eigenschappen zie ik graag bij collega's) en Hoe? (op welke manier pak jij zaken aan). Wanneer je op die vragen een antwoord hebt ken je jezelf, weet je wat je zoekt en weet een werkgever wie hij krijgt.

Tijdens de borrel deelde in mijn passie voor mahjong met Inge van Spall (erg gezellig!) en raakte in gesprek over een onderwerp dat mij sinds kort boeit, een onvoorwaardelijk basisinkomen. De vragen die bovengenoemde krachtige vrouwen stellen hebben ten slotte betrekking op hoe je in het leven staat. Elk mens zou de kans moeten krijgen die te beantwoorden en zo verantwoordelijkheid te krijgen over zijn eigen leven. De mijns inziens beste manier om daarin te slagen is wanneer je dat vrij van financiële druk kunt doen. 'Ja maar...?!' zul je misschien tegenwerpen.
Ik raad je aan op een rustig moment (creëren!) deze film onbevooroordeeld te bekijken.


Overtuigend? Teken deze petitie!
Dank kanjers van Frankwatching voor dit zinvolle evenement!

Bekijk de Storify-impressie en het gros van de presentaties terug

Terugblik op het Frankwatching Jobs Eventps. De titel van dit blog is een citaat uit het nummer Diamonds on the inside van Ben Harper


vrijdag 22 november 2013

Duimen jullie voor ons?

Aanstaande zondag geeft dertiental clubgenoten acte-de-présence op het Daja & 13 Wezen-toernooi in Berlicum. In deze bakermat van mijn achternaam proberen vier van hen een startplek te bemachtigen voor de Europese Kampioenschappen (OEMC) in Straatsburg (3-6 juli 2014). Ons land mag op dit moment 22 spelers afvaardigen en Wil, Harry, Yvonne en ik zijn nog niet zeker van deelname. Mijn focus is pas op dit doel komen te liggen na het Tile Hog Dutch Open, waar ik de op één na beste Nederlander was met een 6e plaats. Het Berlicumse toernooi is het laatste van de kwalificatiereeks van zeven toernooien. De beste vijf resultaten tellen voor de ranglijst die bepaalt wie naar Frankrijk mogen.

Aan de vooravond van de beslissende wedstrijd kan alleen Wil een plaatsje aan een van de OEMC-tafels claimen; ze staat precies 22e.
Yvonne (34e), Harry (33e) en ik (28e) moeten dus zondag een (flink) aantal competitiespelers voorbijstreven. Daar zijn ook wel mogelijkheden voor.
Yvonne en ik hebben het voordeel dat we pas vier kwalificatiewedstrijden speelden. Alle punten die we in Berlicum halen tellen mee.
Spelers die al vijf of zes toernooien afwerkten - zoals Wil en Harry - krijgen er pas punten bij wanneer ze hoger scoren dan hun laagste score.
De eerste vier tafelpunten die Wil haalt tellen daarom niet mee, bij Harry begint de teller te lopen wanneer hij zijn tweede tafelpunt noteert.
Vlak boven mij staan enkele spelers die ook in die situatie zitten en twee ervan doen zondag niet mee. Dat wil zeggen dat wanneer ik 3 tafelpunten (van de maximaal haalbare 16) scoor ik twee plaatsen stijg.

Om een vliegticket en een mijn bed & breakfast-adres definitief te kunnen boeken verwacht ik 7 à 8 punten te moeten scoren. Voor Wil geldt ongeveer hetzelfde. Harry en Yvonne hebben meer punten nodig.
Het zou prachtig zijn wanneer we in de zomer allevier richting de parlementsstad zouden kunnen trekken.
Duimen jullie voor ons?
Deze tekst verscheen eerder op de website van mahjongclub Bamboe Acht (met afbeeldingen)

donderdag 14 november 2013

Samenvatting in tweets van KNVI-congres

Meer dan 700 informatieprofessionals komen vandaag samen in Nieuwegein op het congres van de KNVI, hun beroepsvereniging.
Ik ben daar niet bij, maar ben wel geïnteresseerd in wat daar allemaal wordt gepresenteerd.
Mijn vakgenoten zijn informatievaardig ;) en twitteren er lustig op los. Al snel was de hashtag #knvi2013 een van de trending topics vandaag.
Niet elke tweet is echter even relevant voor een groot publiek. De wel relevante verdienen het echter om (tijdelijk) te worden bewaard.
Vandaar dat ik mijzelf opwerp als 'tweetcurator' zodat de congresgangers en andere belangstellenden deze dag kunnen volgen of teruglezen.


maandag 4 november 2013

Leve de Wiki(m/p)edianen!


Ruim vijf jaar geleden dacht ik als nieuwbakken bewerker tientallen Wikipedia-lemmata over hedendaagse klassieke componisten te verrijken met links. Deze verwezen naar de catalogus van de in augustus opgeheven Muziekbibliotheek van de Omroep. Dat leidde tot een fikse discussie met en tussen moderatoren, waarop ik deze activiteit teleurgesteld stopte.
Sinds kort ontstaan samenwerkingsverbanden tussen 's wereld belangrijkste online encyclopedie en landelijke kennisinstituten. Als medewerker van 's lands grootste bladmuziekbibliotheek besloot ik een andere manier te zoeken om de unieke informatie en content met Wikipedia te delen. Ik contacteerde daartoe DBpedia-specialist Gerard Kuys, maar het opgestarte traject strandde met de sluiting van de muziekbibliotheek en het ontslag van mij en mijn collega's.
Bij twee sollicitaties naar functies van Wikipedian-in-residence (WiR) - voortkomend uit mijn behoefte om informatie te verspreiden - bleek dat Wikipedia-kennis belangrijker was dan ik dacht. Om deze reden - maar zeker ook om te ontdekken of ik mijn diensten aan deze organisatie wil aanbieden - bezocht ik de Wikimedia Conferentie van eergisteren in Utrecht.

Jan-Bart de Vreede, chair board of trustees Wikimedia Foundation at the Wikimedia Nederland Conferentie 2013 (10643317984)In zijn keynote speech beschreef Jan-Bart de Vreede (voorzitter van de Raad van Bestuur van Wikimedia) wat zijn organisatie allemaal doet, wat haar structuur is, voor welke uitdagingen ze staat en welke bedreigingen ze het hoofd moet bieden. Dit filmpje geeft daarvan een indruk. Ik kreeg het beeld van een informele, overzichtelijke vereniging met wereldwijde vertakkingen, waarin de leden veel inspraak kunnen hebben. Belangrijkste doel is het bundelen van kennis en het vrij beschikbaar stellen van betrouwbare informatie aan iedereen op aarde. Een flink contingent vrijwilligers draagt bij aan realisering van dit doel.
Vervolgens begon het programma dat op drie sporen liep. De keuze was niet eenvoudig, maar voor de lunch volgde ik lezingen bij het thema 'Wikipedia achter de schermen', daarna enkele in de categorie 'Wikipedianen aan het werk'.


In de eerste sessie presenteerden Olaf Janssen (Koninklijke Bibliotheek (KB)), Tim de Haan (Nationaal Archief (NA)) en Hay Kranen (de eerste Wikipedian in Residence) hun samenwerkingsproject. Dat moet leiden tot een grotere verspreiding van de informatie in de collectie van deze nationale instituten en de kennis daarover via 's werelds grootste online encyclopedie. Vanuit dat perspectief is Hay Kranen begonnen de KB- en NA-medewerkers vertrouwd te maken met Wikipedia.

Ernest Verhees en Christian van der Ven over Wiki Loves Archives bij de Wikimedia Nederland Conferentie 2013 (10642978603)Christian van der Ven (Brabants Historisch Informatie Centrum) en Ernest Verhees (Regionaal Archief Nijmegen) proberen - vooralsnog op eigen kracht - ook de informatie over en in hun instituten te delen via Wikipedia. In hun inspirerende presentatie toonden ze hoe ze dat doen, de vorderingen die ze daarbij maken en de problemen waarop ze stuitten. Vanuit de zaal kregen ze enkele tips.

Dan Entous (ontwikkelaar bij Europeana) presenteerde de indrukwekkende GLAMwiki Toolset. Daarmee kunnen leveranciers grote hoeveelheden fotomateriaal (en andere bestanden) uploaden. Het uitgekiende mapping-systeem zorgt ervoor dat de behorende metadata op een efficiënte, gestandaardiseerde manier worden verwerkt.

Na de uitstekende lunch begaf ik mij naar een andere zaal. Wikimedia Nederland-directeur Sandra Rientjes ging daar in op een rapport van onderzoeksbureau Motivaction dat onder meer concludeerde dat de werksfeer en onderlinge communicatie voor verbetering vatbaar zijn. Het is van het grootste belang dat beginnende en ervaren Wikipedia-bewerkers en andere vrijwilligers worden geworven en aan boord blijven.

Een manier daarvoor presenteerde Tim Moritz Hector, mentor bij de Duitstalige Wikipedia. Hij vertelde dat Wikimedia Duitsland bezig is een variant op het Teahouse van de Engelstalige Wikipedia te ontwikkelen. In die online locatie verwelkomt men nieuwe vrijwilligers op een laagdrempelige wijze. Men neemt ze virtueel aan de hand en beantwoordt al hun vragen. Hector stelt dat deze taak specifieke kwaliteiten vereist (publieksvriendelijkheid, geduld) en erkent dat het lastig is om daarvoor 'Wikipedianen' te interesseren.

Al bij al heb ik een aardige indruk gekregen van de organisatie achter Wikipedia en diverse andere wiki-producten. Ze bestaat uit bevlogen mensen die allen haar doel onderschrijven en belangeloos werken aan realisering daarvan. Men werkt vanuit een breed gedragen visie en heeft oog voor de eigen kwaliteiten (bereik, productiviteit), de verbeterpunten (werksfeer, vrouwenparticipatie en -onderwerpen) en de mogelijke bedreigingen (te weinig vrijwilligers, commerciële druk, subjectiviteit). Kortom, Wikimedia is een vereniging waarvan ik terecht lid ben geworden en waarvoor ik mij wil gaan inzetten. De komende tijd zal uitwijzen hoe.

Inmiddels zijn de meeste presentaties online te vinden
Een nog uitgebreider verlag publiceerde Christian van der Ven.