dinsdag 10 november 2015

Een gedenkwaardig 'dagje Hilversum'

'Er ligt prachtig materiaal. Dat mag niet weg', aldus Wimar Jaeger de cultuurwethouder van mediastad Hilversum in HilversumsNieuws. Hij refereerde aan de omroepmuziekcollectie en als een van de voormalige beheerders van die schat aan bladmuziek ontving ik zijn boodschap via de juiste golflengte. Me realiserend dat de wethouder die wetenschap baseerde op de mening van anderen nodigde ik  - mede namens mijn collega Jan Jaap Kassies - hem uit zelf te komen schatgraven.
Ik ontving een positieve reactie en eind september werd een afspraak gemaakt voor 9/11. Zijn rechterhand, programmamanager media Anne Visser zou hem vergezellen.
In de tussenliggende maand gebeurde er het een en ander. Maurits Haenen volgde, ad interim, SOM-directeur Stan Paardekooper op en het collectiedossier kwam in handen van manager bedrijfsvoering Rogier Hageman.
Ter introductie van de collectie en het eraan gekoppelde www.muziekschatten.nl maakte ik het volgende promotiefilmpje.

Toen we begonnen aan onze nostalgische wandeling langs de kilometers omroepmuziekgeschiedenis sloten drie persvertegenwoordigers - de zeer betrokken journalist Ingmar Meijer (HilversumsNieuws), fotograaf Bastiaan Miché en journalist/fotograaf Ben den Ouden (Gooi en Eembode) - zich bij ons aan.
Een flink gezelschap daalde zo af naar de rijkgevulde krochten van het MCO-gebouw.


De rondleiding startte bij de oudste partituren, daterend uit de 30-er jaren. Daaronder bevinden zich de handschriften van Hanns Eisler, die in 1933 enige tijd in Hilversum was. Vervolgens deden we de hoofdgroep 13-ensembles (van na de oorlog tot circa 1980) aan, met speciale aandacht voor het uitvoeringsmateriaal van de tv-serie Floris*. Via de salonmuziekcollectie en het repertoire van het Metropole Orkest stonden we stil bij het 'oude catalogiseren', met typemachine op cataloguskaartjes. Een substantieel deel van de 400.000 bladmuziektitels is namelijk nog niet op digitale wijze gecatalogiseerd. Het wel online ontsloten deel van de collectie deden we als laatste aan. We kwamen er niet meer aan toe om deze duidelijk aan Het Gooi gerelateerde stukken te tonen. De wethouder en zijn beleidsvrouwe waren namelijk - gesteund door SOM-directeur a.i. Haenen - al volop aan het brainstormen geslagen over een toekomst voor de omroepmuziekcollectie en andere moeilijk toegankelijke bladmuziekverzamelingen. Dat klonk Jan Jaap en en mij als muziek in de oren en daar hebben wij ook wel ideeën over :).

* 's Morgens vergezelde ik Jan Jaap tijdens zijn bezoek aan de 88-jarige schepper van die muziek, Jan Stoeckart, alias Julius Steffaro. Lees in dit kader ook: Het geheim van Floris.

maandag 21 september 2015

Het basisinkomen is te realiseren!

Henrick Fabius proclameert het Platform Basisinkomen
Afgelopen zondag toog ik naar discussiecentrum De Balie in Amsterdam voor een 'dagje basisinkomen'. 's Morgens stond de Algemene Ledenvergadering op de agenda. Maar voorafgaand daaraan presenteerden de vijf oprichtende organisaties het Platform Basisinkomen.
Nieuw Nederland Nu, EVS EcoVrede, Netwerk Politieke Innovatie, Dynamisch Nederland en de Vereniging Basisinkomen (VBi) herkennen zich in dezelfde definitie van het onvoorwaardelijk basisinkomen en besloten een convenant voor samenwerking op te stellen en te ondertekenen.
Organisaties en groeperingen die het basisinkomen propageren zijn van harte uitgenodigd zich aan te sluiten, zoals het European Anti Poverty Network nog dezelfde dag deed.
Tijdens de ALV bleek dat op diverse plaatsen in het land basisteams ontstaan voor het propageren van de goede zaak. Er werd levendig gediscussieerd over de vraag of de Vereniging de nadruk zou moeten leggen op de maatschappelijke implicaties (o.m. verbreding van het begrip 'werk') boven de financiële onderbouwing van het onvoorwaardelijk basisinkomen. De vergadering vond merendeels van wel.
bestuurslid Willem Gielingh presenteert het werkplan
'Volg je hart, gebruik je hoofd!'
De middag bestond uit een congres met de prikkelende titel 'Het basisinkomen is te realiseren!' Onder leiding van bestuurslid Joeri Oltheten gaven drie sprekers hun visie op deze stelling.
Ger Jaarsma (Nederlandse Kredietbank) is naar eigen zeggen een van de weinige VVD'ers die voor een basisinkomen zijn. Hij plaatste tenzij's bij de stelling. Zo vindt hij dat een rigoreuze wijziging van het sociale en fiscale stelsel nodig is. Het basisinkomen kan daarvan dan een uitvloeisel zijn. Langs politieke weg is die stelselwijziging alleen mogelijk wanneer er ruimte is voor visionaire, bevlogen mensen als Marga Klompé, de invoerster van de Algemene Bijstandswet. Deze is inmiddels ver verwijderd van de oorspronkelijke bedoeling. De meeste echte veranderingen beginnen echter 'bottom up'.
Gerrit van der Meer (Landelijke Cliëntenraad) is ook voorstander van een basisinkomen. Hij vindt dat iedereen recht heeft op een menswaardig bestaan en het maken van eigen keuzes (niet in het keurslijf van uitkeringsinstanties). ' 'Met verstikkende bureaucratie duwen we mensen uit de maatschappij. Ik hoop dat het basisinkomen omgekeerde effect heeft.'
Hij noch Jaarsma geloven in de veelgehoorde tegenwerping 'maar dan gaat niemand meer werken'. Werken zou sowieso moeten worden uitgebreid met mantelzorg, opvoeding en vrijwilligerswerk. Zonder zich daarvan bewust te zijn onderschreef Van der Meer de tendens van de ochtenddiscussie: 'Begin de discussie over het basisinkomen niet bij de cijfers, want daar gaat die dan ook stoppen. Daar komen we namelijk niet uit.'
Joost van Tiel (schuldhulpverlener in Utrecht) schilderde hoe het huidige sociale stelsel tot veel betalingsproblemen en stress leidt. Hij zou zijn klantenkring graag zien verkleinen door invoering van het basisinkomen.

vnlr Van der Meer, Jaarsma, Van Tiel en discussieleider Oltheten
Op een vraag van VBi-voorzitter Ad Planken naar hoe men het onvoorwaardelijk basisinkomen bij de politiek op de agenda te krijgen gaven de heren het advies om de invalshoek aan te passen aan de politieke signatuur van de ontvangende partij.
Nieuwsgierig naar de stand van zaken in Leeuwarden - waar men een experiment wil doen met een doorsnee van de bevolking (i.p.v. de experimenten met een regelarme bijstand) - sprak ik onder meer met Petra Vlutters (steunfractie PAL Groenlinks). Zij is vol vertrouwen dat het experiment op voldoende politieke steun kan rekenen. Er wordt nu met name gezocht naar een goede manier om relevante en betrouwbare conclusies uit het experiment te kunnen destilleren.
Ik wens ze veel succes en blijf de ontwikkelingen volgen en verspreiden!


zaterdag 11 juli 2015

SP-politici onder indruk van omroepmuziekcollectie

Enkele Hilversumse politici gaven er de afgelopen weken blijk van te vermoeden welk een rijkdom huist in de kelders van het Muziekcentrum van de Omroep aan de Heuvellaan. In het 300 meter verderop gelegen Raadhuis noemde cultuurwethouder Jaeger de 'muziekschatten' als mogelijke speerpunt bij de profilering van Hilversum als mediastad. SP-raadsleden Nadine Terwiel en Bianca Verweij vielen hem direct bij (en roerden later de Twittertrom).
De Hilversumse kunst- en cultuurnota 2015-2020 'Metrum' spreekt in dezelfde bewoordingen (p. 28):
Hilversum wil de cultuurkwaliteiten voor muziek versterken: (...)
2. Het Muziekarchief van de omroepen in het MCO behouden, digitaliseren en publiek toegankelijk maken.
Op uitnodiging van ex-MCOMB-collega Jan Jaap Kassies en mij lieten SP-politici Terwiel en Verweij zich bijpraten over de collectie, haar bedreigde status en de mogelijkheden die ze biedt.
Jan Jaap, Nadine Terwiel & Bianca Verweij
Zoals wel vaker gebeurt wanneer gasten een kijkje in de kelders wordt gegund, raakten ook de dames in de ban van zoveel (historische) bladmuziek en de zorg waarmee die decennialang is bewaard en ontsloten.
PianodirectieTalloze partituurmappen werden geopend en titels, ensembles, componisten en arrangeurs herkend.
Het besef dat deze waardevolle collectie opnieuw tot leven moet worden gewekt groeide met de minuut. Nieuwe ideeën ontstonden spontaan. Voor ons als (voormalige) beheerders van al dat moois was het een feest om te merken hoeveel enthousiasme de collectie losmaakt.
Na een lange periode van zorgen en onzekerheid lijkt er nu hoopvolle beweging te ontstaan richting behoud, goede toegankelijkheid en nieuwe diensten.
Eind augustus nodigen we de voltallige Hilversumse gemeenteraad uit in de hoop nog veel meer geestdrift op te roepen.
Eric van Balkum

Cataloguskaartjes

Deze blogbijdrage verscheen tezelfdertijd op www.muziekschatten.nl