donderdag 25 april 2013

SAMEN

Zoals velen inmiddels weten houdt de Muziekbibliotheek van de Omroep (MCO-MB) per 1 augustus op te bestaan en zijn de 11 medewerkers baanloos. Om de collectie goed onder te brengen is geld en draagvlak nodig. Waar het management politieke paden bewandelt om dit te vinden, proberen de bibliotheekmedewerkers de maatschappelijke relevantie van de collectie aan te tonen.

Op zoek naar unieke bladmuziek haalde een collega recentelijk de partituur van een bijzondere compositie uit de kelder. Het betrof Zo nationaal, een lied geschreven door Pi Scheffer met een tekst van Jan de Cler. Op 30 april 1955 zongen vier presentatoren van showprogramma’s van ‘concurrerende’ omroepen om de beurt een couplet, waarna een refrein volgt dat hun samenwerking bejubelt (‘Zo’n grote eenheid vind je zelfs nog in Den Haag niet’). Het klonk in Sam Sam, een gelegenheidsprogramma van de gezamenlijke omroepverenigingen voor Koninginnedag, met ongetwijfeld de herdenking van 10 jaar bevrijding in 1955 een paar dagen later in het achterhoofd.

Dat ‘samen’ is 58 jaar later opnieuw het thema bij het meezingconcert van de inhuldiging van Koning Willem-Alexander. Daar zal – opnieuw op 30 april, opnieuw begeleid door het Metropole Orkest en ondanks de discussie erover – het Koningslied uit vele instrumenten en nog meer kelen klinken.

Het thema indachtig vroegen en kregen we toestemming van componist John Ewbank en arrangeur Tom Bakker om bladmuziek in diverse bewerkingen beschikbaar te stellen, zodat zoveel mogelijk musici, zangers, koren, harmonie- en fanfareorkesten het kunnen spelen (zie: www.speelhetkoningslied.nl).

Ook de studiemiddag van de muziekbibliothecarissenvereniging NVMB die ik gisteren bijwoonde stond in het teken van ‘samen’. In het Conservatorium van Amsterdam kwamen vele vormen van samenwerking naar voren in de lezingen van Ella Hueting (‘De musicus van de 21e eeuw’), Bert Aalders (Nationale Muziek Catalogus) en het duo Rob Coers en Jeroen de Boer (deskundigheidbevordering via www.muziekdingen.nl)

‘Samen’ is ook van toepassing op het gisteren in de Volkskrant beschreven plan voor een nationale bladmuziekdienst. De muziekcollecties van de MCO-MB, het Nederlands Muziek Instituut, het Koninklijk Conservatorium en de Openbare Bibliotheek Den Haag komen bij elkaar in een Nationale Muziekbibliotheek die in 2018 in de hofstad de deuren zou moeten openen. De Haagse cultuurwethouder Marjolein de Jong ziet er een ideale mogelijkheid in om de residentie nog sterker als cultuur- en muziekstad te profileren. Josine Meurs, opstelster van het plan, schetst 10 voordelen, waarvan efficiency en kennisbundeling de belangrijkste zijn. Voor ons spreken daarnaast de redding van de collectie, de bredere toegankelijkheid ervan en de voortzetting en uitbreiding van http://www.muziekschatten.nl/ (de collectie gedigitaliseerde bladmuziek) natuurlijk erg aan.

Wanneer we samen met musici (orkesten, ensembles, koren), cultuurwetenschappers (musicologen), muzikanten-in-opleiding (muziekschoolleerlingen, conservatoriastudenten), repertoirezoekers (dirigenten, concertprogrammeurs), bibliothecarissen en alle andere muziekliefhebbers zorgen voor draagvlak ontstaat er straks iets waardevols in Den Haag. En worden de eerder geciteerde woorden van De Cler c.s. gelogenstraft.Deze blogtekst verscheen eerder - met afbeeldingen en samenvatting van het plan - op de website BiblioFuture

Geen opmerkingen:

Een reactie posten