zaterdag 1 oktober 2011

Muziekbibliotheek van de Omroep: Waarheen, waarvoor?

Vandaag exact een jaar geleden trof een mokerslag het Muziekcentrum van de Omroep (MCO). De nieuwe regering vaagde met één enkele, ononderbouwde zin een toonaangevend instituut en meer dan 400 banen weg.
Na enkele effectieve acties is opheffing van het hele MCO van de baan. Mediaminister Van Bijsterveldt corrigeerde de dwaling in het regeerakkoord door jaarlijks 14 miljoen euro (45% van het oorspronkelijke budget) ter beschikking te stellen.

Inmiddels begint het stof neer te dalen. De contouren van het Radio Filharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor zijn weer duidelijk zichtbaar. De Radio Kamer Filharmonie laat echter een gapend gat achter, het Metropole Orkest moet op zoek naar een nieuw fundament en het lot van de afdeling Educatie en de Muziekbibliotheek van de Omroep is in handen van reddingswerkers.
De muziekbibliotheek heeft momenteel de volgende kerntaken:
  • het beschikbaar stellen van muziekwerken aan de ensembles (‘ensembletaak’)
  • het beschikbaar stellen van muziekwerken en informatie daarover aan omroepmedewerkers (‘omroeptaak’)
  • het beheren en toegankelijk maken van de in de afgelopen 85 jaar opgebouwde omroepcollecties (‘collectietaak’)
De ensembletaak kan waarschijnlijk worden gefinancierd uit de toegekende € 14 miljoen. Voor de beide andere taken is momenteel geen budget. Onduidelijk is nog – of, en zo ja - op welke manier de Publieke Omroep (NPO) met zijn waardevolle collectie omgaat.
Zowel wat klassieke als wat lichte (jazz, pop, amusementsmuziek) muziek betreft zou ik de collectie indrukwekkend willen noemen, ook vanuit internationaal perspectief bezien. Een belangrijk deel is goed ontsloten via een zeer informatieve en betrouwbare catalogus. Een selectie van het historische archief (omroeparrangementen die vóór 1980 op de radio klonken; de Zaaiers, Skymasters, Ramblers etc.) komt nu beschikbaar in het kader van het project Muziekschatten. Nu wij daar als catalogiseerders mee bezig zijn ontdekken we hoe deze - samen met de collectie van populaire liedjes (vanaf 1910) - een schat aan informatie biedt. Musicologen en andere historici zouden daarmee flink wat lacunes in de Nederlandse (muziek)geschiedschrijving kunnen dichten.

Op 16 september jl. ontving het MCO een verzoek van het Ministerie van OC&W om een visie te ontwikkelen op de muziekbibliotheek. In het komende kwartaal zal worden onderzocht of en hoe kan worden voorkomen dat meer dan 400.000 partituren uit beeld raken of zelfs verloren gaan. De collectie sluit nauw aan bij het bezit van andere bedreigde muziekinstellingen en de bij het Instituut voor Beeld & Geluid en de Wereldomroep gearchiveerde muzikale radio- en tv-uitzendingen. Een meer publieke taak zou ook tot de mogelijkheden kunnen horen. Want zeg nu zelf, het is toch onbestaanbaar dat al dit erfgoed verdwijnt?!

Deze blogtekst verscheen eerder op het online bibliotheeknetwerk Bibliotheek 2.0

Geen opmerkingen:

Een reactie posten